13 November 2019

SmartPro

SmartPro eğitim, öğrenim merkezi ziyareti. Uzun zamandır teknoloji eğitimi ile uğraşan, ülkemiz için genç yeteneklerin yetişmesine katkıda bulunan, sertifika programları düzenleyen Önder Eker ile gelecek yetkinlikleri, yönetsel yetenekleri değerlendirdik.

Günümüzde diploma kadar değerli, sertifikasyon sistemi içinde, deneyimli, etkin insan kaynağı sağlamanın önemi, sonuç olarak küresel rekabetçiliğini sağlamış kuruluşlar yaratmanın tartışmasız önemini vurguladık. Amaç sürükleniş değil, odaklanmış, istençli, yenilenme kabiliyeti ile donanmış profesyonel kadroların sürekliliği.