06 November 2019

TBD - 36. Ulusal Bilişim Kurultayı


Türkiye Bilişim Derneği 36. Bilişim Kurultayı Ankara BTK konferans salonunda geniş bir katılım ile tamamlandı. Etkinliğin teması "Güvenli Dijital Gelecek-Yapay Zeka" sloganı da "Dijital Topluma Dönüşüm-Tüketimden Üretime Geçiş" olarak belirlendi.

KURULTAY OTURUMLARI
  • 5G ve Ötesi Teknolojiler ve Ekosistem
  • Tüketim Toplumundan Üretim Toplumuna Geçiş
  • Dijital Dönüşüm Stratejileri
  • Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar
  • Sürdürülebilir Kalkınmada Milli ve Yerli Teknolojiler
  • Uzay Teknolojileri
  • Akıllı Şehirler
  • Geleceği Şekillendiren Teknolojiler: Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri
  • Dijital Ekonominin Yarattığı Fırsatlar
  • Yapay Zeka Hukuku
Rahmi Aktepe başkanın açılış konuşmasında değindiği dönüşümü yönetecek İnsan Kapasitesinin doğru kurgulanması ve öğrenime sağlanacak öncelikli kaynak tahsisi kurultayın temel kesitini tanımladı. Gençlere yönelik çalışma programlarını dinlemek, geleceğin izlerini erken keşfetmek, yenilikçiliği özümsemek kanımca kurultayın bakış açısını konumlandırdı.

Etkinliği düzenleyen TBD yöneticileri ve tüm ekibi kutluyorum.