17 December 2020

TTGV - STOK IK

TTGV Stratejik Odak Komisyonu (STOK) IK çalışması, yüksek nitelikli insan kaynağı yetiştirme, arz ve talep eden kurumların ihtiyaç tespitlerinin ortaya çıkarılması amacıyla bir yıl süre ile yürütüldü.

Bulguları, geniş kapsamlı araştırmayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

TTGV STOK

Amaca yönelik olarak yedi konu başlığı altında katılımcılar ile birlikte araştırma tamamlandı.

1. İş Gücünü Etkilemesi Muhtemel, Olabileceği Düşünülen Köklü Değişimler

 2. Sanayimizin (Reel Sektörün) Stratejik Yönetim ile İK Stratejisi İlişkileri

 3. Sanayimizin İnsan Kaynakları İhtiyaçları

 4. Sanayimizde İhtiyaç Duyulacak İnsan Kaynakları Becerileri, Yetkinlikleri ve Özellikleri

 5. Sanayimizin Yüksek Nitelikli İnsan Kaynakları Konusunda Yaşadığı Zorluklar

 6. Sanayimizin İK Geliştirme/Yetiştirme Faaliyetleri

 7. Yüksek Nitelikli İK Arzında Yüksek Öğretim