07 December 2020

İnteract - Parallel Evrenler Algılanabilir mi?

Erenköy Işık Lisesi İnteract Kulübü Başkanı Sevgili İrem Kap davet için çok teşekkür ediyorum.
  • Maltepe Bahçeşehir Koleji
  • IELEV Lisesi
  • TINK Lisesi
  • Koç Lisesi
  • SAC Lisesi
Kıymetli interactör öğrenciler ile öncelikli olarak mühendislik mesleğini konuştuk.

Mühendislerin sabırla sorunları anlayarak, çözüm üreterek sonuca ulaşmak amacı ile eserler yaratmayı yaşam felsefesi olarak benimsedikleri vurgulandı.

Nasıl çalışır sorusuna cevap bulabilmek için ilgi alanlarının çeşitliliğine ve zenginliğine değer verdiklerinin önemine değinildi. Kendi mesleklerinin çok ötesinde sağlam temeller üzerine inşa ettikleri bilgi hazinesinin bir araç olarak kullanmanın yetkinliğine sahip olmaların üzerinde duruldu.

Etkinliğin ikinci bölümünde evrenimizin boyutları, gözlemlenebilir Hubble evreni tanımları üzerinde durduk. Einstein ikinci genel görecelik teorisi ile yer çekimini nasıl açıkladığını ve yer çekimi dalgalarının ışık hızı ile evrende nasıl yol aldıklarını konuşuldu. Evrenin derinliklerini gözlem sürecinde sadece ışık değil yer çekimi dalgalarını algılayabilecek laboratuvarların kurulduğu, çalışma esaslarına değinildi.

Anlatımı ilgi ve alaka ile izleyen, sorular ile anlamlandıran öğrencilere teşekkür ediyorum.