17 December 2020

TBD - Bilişim Kurultay 2020

37. Bilişim Kurultayı Salgın sürecinde zorluklara karşı gerçekleştirilerek güncel konuların işlendiği verimli bir etkinlik olarak tamamlandı.

Hafta sonları sokağa çıkmama kararlarının uygulanması devem ederken teknoloji ve bilişimi değerlendirmek oldukça anlamlı sonuçlar verdi.

Bilişim sektörü gelişmeleri dikkatle ve titizlikle izleyerek çalışma hayatının devamlılığına olan katma değerini ciddi olarak arttırma yolunda adımla atmaya devam etti. Her alanda yeniden yapılanma ve düşünce tarzının değişmesi neticesinde sunulmakta olan hizmetler çeşitlendi. Öncelikle kurumsal ihtiyaçların karşılanması öncelikle gereklilik haline geldi. Uzaktan çalışma ilkesi doğrultusunda yeni iş yapış yaklaşımı hayatımıza kalıcı olarak yerleşti. Artık dönüşü olmayan bir süreç bizi beklemekteydi.

Elbette hiç bir şey eskisi gibi olamayacaktı ancak yüz yüze bir arada olmanın da yerini tutamayacaktı. Gelecek hibrit sistemleri etkin kullanmakta aranacaktı. Sayısal gerçeklik kaçınılmaz olmuştu ve böyle bir ortamda bulunmanın koşullarını da anlamaya ve uygulamaya başlamıştık.

TBD beni konuşmacı olarak davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Katılımcıların ve izleyicilerin kurultay süresince dikkatleri dağılmadan sağlamış oldukları ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum.