05 December 2020

Sağlık ve Bilişim - Zamansız Sanal Mekanlar

Bilişim uzmanları;

Omuzlarında taşıdıkları sorumluluğun yüksek ölçekli ağırlığının bilincini yıllardır sürdürmektedirler. Tanımlamaya çalıştıkları çözümlerin dokunduğu katmaların teknoloji boyutunun ötesinde olduğunun farkındadırlar. Karmaşık tasarımların işletmelerin yönetişim ekseninde oluşturduğu fikir ayrılıklarının giderilmesi için gayret göstermeye devam etmektedirler. 

Zaman kavramının, denize kavuşmak isteyen nehirlerin sükûnet içinde dolana dolana, ağır ve sessizce ilerlemesine tanıklık etmiş, canlılık yöntemleri önermişlerdir. Yatırım kararı almanın, çok yönlü düşünme neticesinde gecikiyor olmasının yıkıcı etkisini gidermeyi aydınlatma etkinlikleri üzerinden hatırlatmışlardır.

Gelişen teknoloji imkânlarını yakalayamamanın, verimlilik ve rekabetçilik kaybına sebep olduğunu gözlemleri ile dile getirmenin peşini hiç bırakmamışlardır.

Pandemi, günlük yaşantımızı kökten değiştirdi. Artık çalışma, alışveriş, çocuklarımızın eğitimi, finansal ihtiyaçlar, sosyal faaliyetler, seyahat ve elbette sağlık hizmetleri işleyiş şekli eskisi gibi yürütülemeyecek.

COVID 19 Küresel Pandemi, sistemlerin dayanaklarını ters yüz ederek sakin akıntıyı çağlayanlara dönüştürdü. Yüzeyde benliği, varlığı, kalbiyle mücadele eden zamansız ortamların fedakâr profesyonelleri… Hastaları için içleri titreyen ancak kendilerini de korumak zorunda olan kenetlenmiş sağlık topluluğu… Geçmişte verimlilik olarak konumlandırılan kavramlar birdenbire son aylarda yükümlülük olarak biçim bulmaktadır.

Bulundukları mekânlarda, sanal ortamda hastalarla ilgilenmek ve bakımlarını sağlamak için, sağlık sektörü, uzaktan yönlendirme ve tedavi amacıyla yeniden kurgulandı. Böylece dolaşım ihtiyacı sınırlandırılarak risk azaltılmış oldu. Ağırlıklı yüz yüze görüşme yaklaşımı yerine sanal ortamda hasta karşılama kanıksanmaya başlandı. Sağlık kuruluşlarının ana girişi kapılarının, sayısal geçitlere dönüşmesi olarak adlandıracağımız değişim zamanla kalıcı olarak sistem içine yerleşti. Gelişimin yaygınlaşması yeni alışkanlıklar edinmemizi kolaylaştırmaya başladı. Yerleşkelerde bekleme odalarından başlamak üzere, temas noktaları ve kısıtlama esasları bilişim çözümleri ile yeniden şekillenmesi ivmelendi.

Mücadelenin vazgeçilmez doğal bileşeni bilişim platformunun bütün oyuncuları krizlere daima hazırlıklı olmuşlardır. Geçmişte yaşadığımız pazar devamsızlıklarının kırılım gücünü acılarla deneyimledik. Dermanın bilişim uygulamaları olacağının anlayışı içindeyiz erken kararlılık hasarı yumuşatacaktır.  Acil zorunlu sıkıntılarına bir an önce çare üretmek elbette birinci öncelik olarak gündemi işgal edecektir. Bilişim yöneticisi “CIO” yorucu günün ardından, uykusuz geçen geceler süresince, yatırımların aceleye gelmemesi, uzun vadede de etkinliğinin korunmasını sağlamak üzere kararlar alması gerekliliğinin ikilemi içindedir. Oysaki “CIO” uyarı vermeden apansız görünür olan belirsizliklerin henüz alevlenmeden zamanında planlama ile kusursuz yönetilebilirliğinin savunucusudur.

“CIO” işletmeyi kuvvetlendirmek, kaynakları özenle paylaştırmak mecburiyetindedir. Reçeteleri, kullandırımlara nokta koyacak şekilde, yürürlüklüye alacaktır. Meselelerin hakkından gelebilmek için olası odak alanları sıralamasına değinelim.

Sağlık işletmeleri için dayanıklılığın sıkıntılı koşullar çerçevesinde arttırılması.

Sanal deneyimlerin yenilikçilik ve yazılım ile kolaylaştırılması.

Bağlantılı iletişim ortamlarının yükünü hafifletici yardımcıların devreye alınması (örneğin yapay zekâ).

Sayısal güven programları, kişisel verilerin korunması.

Sağlık yerleşke mimarisinin yeni bakış açısı ile eksiksiz hale getirilerek düzenliliğin yeniden yorumlanması.

İletişim araçlarının yoğunluğu ve taze bilgi ile güncellenmesi.

Yatırımların, projelerin öncelikleri sorusuna verilebilecek yanıtı oluşturm