30 June 2021

Yıldız Teknik Üniversitesi - Davutpaşa Yerleşkesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesinde Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ile toplantı. Amacımız rekabetçi bir teknopark yapılanması için projelerin değerlendirilmesi.

Toplantımıza Sinan Kezer ve Aykut Seyrek birlikte katılıyoruz. Yürütülmekte olan araştırma, geliştirme, girişimcilik, kuluçka projelerinin küresel başarı kurumlarının belirlenmesi.

Çalışmanın merkezinde kullanmayı hedeflediğimiz ürünümüz Acmena LBOT/PICS. Projelerin pazara sağlayacağı fayda, kurum için yaratacağı değer, karmaşıklığı ve hazırlık düzeyinin belirlenmesinde kullandığımız PICS aracının sunumunu gerçekleştiriyoruz.

Projelerin sağlıklı önceliklendirilmesinde özellikle Teknopark kurumsal mimarı ve yönetişim yapısının da yeni çevik yapılanma doğrultusunda ele alınmasını göz önünde bulunduracak