07 June 2021

Okan Üniversitesi - Akıllı Enerji Yönetimi

 


Okan Üniversitesi Akıllı Enerji Yönetimi Projesi. Dekanımız Prof. Dr. Semih Bilgen, Doç. Dr. Ömer Cihan Kıvanç, Sinan Kezer ile birlikte tasarım süreci tamamlanmış ve Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleşen projemizin değerlendirme toplantısı.

Araştırma planlama sürecinin son aşamasında 15 aydır sanal ortamdan yürütülen geliştirme faaliyeti, Tübitak hakem ziyareti dahil olmak üzere uzaktan yönetildi. Üniversite/Sanayi işbirliğinin sağladığı imkanlar ve katkıyla araştırma ve geliştirme sürecini tamamladık.

Akıllı Enerji Yönetimi bütünleşik sistemi kullanım alanı olarak tüketici odaklı olarak geliştirildi. Amacımız enerji üretimi ve tüketimi arasında akıllı bir bağ kurabilmek ve verimliliği en yüksen oranlara yükseltebilmekti. Ev kullanıcısı ötesinde KOBI'ler için de çözüm olan sistemin Güneşten elde edilen enerjiyi tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, her koşulda kullanılabilmesi için depolanmasını sağlamak üzere tanımlanmıştı. Üretilen enerjinin ihtiyaç fazlasının ise şebeke bağlantıları üzerinde satılabilmesini sağlamaktı. Akıllı yazılım sistemleri tüketim tabanlı öngörülerle en uygun dengenin yakalanmasında müşteriye öneriler geliştirecek şeklide tasarlandı.

Donanım, yazılım, algoritmalar Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde kurulu laboratuvar sistemleri kapsamında test edildi. Fakülte çatısında elektrik üretmekte olan güneş panelleri enerjiyi akülere depolanarak tüketiminin verimliliğini sağlamakta. Kullanım alışkanlıkları neticesinde öngörü teklifleri sunan yazılım ile tüketici en etkin programı seçebiliyor.

Araştırma, geliştirme ve tasarım süreci bitiminde şimdi ürünlerin ticari olarak pazarlanması aşamasındayız. Genç girişimcilere fikir vermenin kolaylığını fark etmiş olarak iş başa düşünce projenin devamının nasıl şekilleneceğinin arayışı içindeyiz. Ürünleştirme konusuna yanıt bulma uzmanlığımızın gerçek yaşamda zorlandığını gözlemliyorum.

Projenin başarı ile sonuçlanmasında yürütücü hocamız Prof. Dr. Nejat Tuncay'ın katkısına çok teşekkür ediyorum.