16 June 2021

Son Cüret - Yılmaz Özdil

Son Cüret umutsuzluğun, çaresizliğin, kaybedişi kabullenmenin kolaylıkla normal karşılanabileceği bir dönemde akıl almaz bir cesaretle ortaya çıkan bir ulusun hikayesi. Şartların zorluğu, imkanların darlığı, işgal edilmiş vatan toprakları.

Böylesine olanaksızlıklar içinde katlanılması mümkün olmayan zahmetli hadiseler. Çetin mücadeleye önderlik eden Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaşadığı meşakkatli gayret ve onurlu çırpınış.

Erişilmesi hayal bile edilemeyen halkın zaferi. Kitabı okudukça ne kadar kıymetli bir araştırma eseri olduğu gerçeğini de anlıyorum. Ayrıntılar, isimler, tarih ve yerler yazar imkansızı başarmış. Bölümleri birkaç kez okuduğumu, öğrenmeyi, hatırlamayı sindirmeye çalışarak kitabı bitiriyorum. Yakın geçmişimizi aklımızda tutmalı ve bize armağan edilen yurdumuzun nasıl bir özveri ile kazanıldığını hiçbir zaman unutmamalıyız. Fedakarlıkla canlarını bu uğurda veren analarımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.