08 July 2021

ICT Media - Fintech Enerji/Bilişim Yakınsama Şimdi

Fintech Sanayi, “Financial Technology” geçmiş 10 yıl boyunca finansal hizmetler iş dünyasının çalışma şeklini değiştirmiş ve ivmesini arttırarak öncülüğüne devam etmektedir.

Finansal servislerin doğasından kaynaklanan gereksinim, öncelikle mevcut ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak, düzene koymak üzere geliştirme çalışması olarak başlamıştır. Fintech uygulamaları, müşteri odaklı çözümlerin pazarda yer alması ve ardından asıl verimliliğin belirlendiği işletme süreçlerine dokunuşları ile kalıcı vurgusunu kanıtlamıştır.

Ürünlerin pazardaki fırtına etkisi genç sanayi için kaçınılmaz büyüme hedeflerini körüklemiştir. Ancak günümüzde yaşanmakta olan sıkıntılar Fintech girişimlerinin ilk duraksaması ve olgunluk dönemi olarak adlandırılacaktır.

Geleneksel yapıları bozmaya yönelik toplumun gelir düzeyi nispeten daha düşük dilimine kolay ve maliyet avantajlı ürünlerin yaygınlığı süratle arttırmaya devam ediyor. Fintech erişim yeteneği dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerde kullanım alanını geliştirebiliyor.

Aslında tam da bu noktada söylenecek çok söz olduğunu düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkelerde kendi müşterisini en iyi tanıyan pazarlarda yerli kaynakların harekete geçirilmesini planlamak ve çözüm tasarlamak öncelik olmalıdır diye düşünebilirsiniz. Beklenenin kavranmadığı ve sanayinin yurtdışı kullanımlara kaydığına tanık oluyoruz. Özellikle COVID19 etkisiyle hızlanan farklı iş modellerinin, Fintech çözümlerinin inanılmaz başarısı ile işletmelerin finansal yönetimlerinde neredeyse devrimsel bir kazanım oluşturacağı kuşkusuzdur.

Matematiksel bakış açısıyla Fintech = BaaS formülü anlamlı olacaktır. “Banking As a Service”.

Dikey sektörler bakış açısıyla değerlendirildiğinde, hassasiyetle ve kavrayışla yaşama geçirilecek alanlar öncelikli olarak, telekom, enerji olarak gündeme gelecektir. “KYC – Know Your Customer”, müşterini tanı ve süratle güverteye kabul et yaklaşımı yakın komşu bu iki alanın birlikte Fintech çözümlerini uygulamada işbirliği içinde merakımız giderecekleri kuşkusuzdur. Tüketicilerin enerji kullanım alışkanlıklarının farkındalığı beraberinde, sadece yalın sarfın ötesinde katma değerli teknoloji çözümleri konusunda öncülüğü getirecektir. Kavramsal tasarımdan başlayarak süreçlerin yeniden tasarımı, bilişim çözümlerinin devreye alınması enerji sektörünün kabiliyetleri ışığında gerçekleşecektir.

Yakınsama, teknoloji vurgusuyla kullanmakta olduğumuz stratejik bir ifadedir. Yakınsamanın ikilemini keşfetmemiz sektör sınırlarının da belirsizleştiğinin göstergesi olmuştur. Bilişim ve Enerji, bulut, ödeme sistemleri, siber güvenlik, kripto paralar ve blok zinciri alanlarının olgunlaşmasında müşterilerin yenilikleri deneyimlemesinde ortak platform görevi üstleneceklerdir.

Yerel çözümlerin devreye alınmasının zamanlamasının da süreçle örtüştüğünü gözlemlemekteyiz. İşletmelerimizin kapılarını açıp girişimcilere serpilecekleri ortamı sağlamalarını saygıyla karşılıyorum. Geliştirme çabalarının desteklenmesinin test platform sağlayıcılığı ötesine geçmesini, işletmecilerimizin belirli süreler çerçevesinde araştırma için kaynak ayırmasını ve ekosistemin yeşermesinde ağılıklarını koymalarını önemsiyorum.

Fırsatların doğduğu, yeşil enerji projelerinde tüketicilerin fayda sağlayacağı bir dönem bizi bekliyor. Enerji üretiminin arzu eden her vatandaş tarafından üretim tesislerinin bir parçasının satın alınarak, üretilen her megawatt/saat enerjiden “Solarcoin” kazanması çağına giriyoruz. Nasıl bilişim sektörü bulut mimarisi ile yeni ufuklara yelken açtıysa, enerji sektörü de blok zinciri örneği teknoloji kullanımı ile ortak üretim, enerji depolama merkezleri ve tesisleri kurulumu aşamasına gelmiştir.

Kitlesel fonlamanın, bireysel girişimlerin devasa üretim projelerini yaşama geçirmesinin yakınlığı öngörülüyor, planlanıyor. Gelişmelerin odağında yer almak, güçlü bilişim ve enerji kabiliyetlerimizi yönlendirmek için doğru zamandayız.

Yakınsama Şimdi.