13 July 2021

Fındıklı/Dolmabahçe Rotary Kulüpleri - Kuantum Mekanik

 

Fındıklı ve Dolmabahçe Rotary kulüpleri ortak toplantısına konuk konuşmacı daveti için çok teşekkür ediyorum.

Kuantum teorisinin temellerini tarihsel buluşları, bilim insanlarını Nobel ödülleri ile sonuçlanan hayal gücümüzü zorlayan çalışmaları konuştuk.

Maddenin bölünemez en küçük parçalarının aynı anda enerji alanları olduğu ve kuantum tarlalarını oluşturduğunu, neşeli bir sohbet ile sürdürdük. Prof. Peter Higgs sistemin son parçasını Higgs Boson teorik olarak kanıtlayıp sonrasında İsviçre - CERN parçacık çarpıştırıcısında deneysel olarak da gözlemlenmesi sonucunda "Standart Model" tamamlanması görüştük.

Model içinde yer alan 3 temel kuvvet ve ilave olarak Einstein'ın Genel Görecelik teorisinde her yönü ile kesinleştirdiği Mekan/Zaman 4 boyutlu evren tanımına açıklık getirmeye çalıştık.

Böylesine seçkin bir topluluk ile birlikte olduğum, anlamlı sorularla yönlendirilen toplantı için Kulüp Başkanlarına çok teşekkür ediyorum.