16 July 2021

Kadir Has Üniversitesi - Yaz Okulu

Kıymetli hocam Doçent. Dr. Taner Arsan daveti ve Kadir Has Üniversitesi yaz okulu öğrencileri ile sanal ortamda buluşma.

Sohbet konumuz "Novus Mundos" Salgın sonrası kalıcı olarak değişen, dönüşen yeni dünya düzeninde yetenekler ve yetiler nasıl şekillenecek?

Değişime uyumluluğun AQ  "Adaptability Quotient" koşullarının derinlemesine incelenmesini değerlendirdik. Liderlerin yaşamakta oldukları ikilem, bilgiyi açık olarak sunma karşılığında gizlilik çatısını bozmama. Açık yenilikçilik ve süreçlerde yaşanacak kırılımlar, sanal ortamlarda müşteri ile gerçekleştirilecek iletişim...

Tarihsel bir bakış açısı doğrultusunda ağ, teknoloji, sanayi, yönetim yaklaşımlarında geçmiş ve gelecek kurgusunu konuştuk. Bütünsel bakış açısı anlamında yeniden tasarlanmakta olan kurumsal mimarilerin "Yapay Zeka" etkisiyle insan kaynaklarına yansımasının önemine vurgu yaptık. Dikkatle, yüksek enerji ile katılım sağlayan öğrencilerimize Hasan Dağ ve Taner Arsan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.