11 July 2021

Kobiefor - Zamansız Sanal Ortam

Uzun bir süredir yaşamakta olduğumuz salgının yaşama, iş, eğlenme ve öğrenme alışkanlıklarımızı değiştirme yönünde zorlayıcı bir etkisi oldu. Aslında teknolojinin sağladığı imkânların hiperbolik yükselişi çanları çoktan çalmaya başlamıştı.

Nasıl olsa zamanı gelince kullanırız anlayışı birçoğumuzu hazırlıksız yakaladı. Keyfi yaklaşım yerini sanal ortamların stratejik araç olarak da uygulanacağı gerçeği çarpıcı olarak gündeme taşındı.

Şimdi çok daha rahat bir şekilde iletişimimizden ödün vermeden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Sanal ortamlara dönüşmenin kolaylığını daha önceki tanıdıklarla deneyimlemenin zahmetsizliği özgüvenimizi arttırmış görünüyor. Ancak sanal ortamlarda yeni iş arkadaşları ve dostlukların tesis edilmesine de alışacağımız kuşkusuzdur. Uluslararası iş birlikteliğinin zamansız anlık saatten bağımsız hareket kabiliyetini yarar olarak konumlandırmalıyız.

Süregelen gelişmeler çerçevesinde neyi daha iyi uyguladığımıza göz atacak olursak sanırım resmi daha net görebiliriz. Öncelikli olarak tüketimin çevrim içi yönetilmesinde üstün başarı sağladığımız gerçeği oldukça çarpıcıdır. e/ticaret özelinde büyük servis sağlayıcılarının vermiş oldukları emek ve gayret yadsınamaz. Küresel temelli şirketlerin bu aşamada ortaya çıkmış olması haklı ulusal gururdur. Resmin diğer yanından bakıldığında ise tedarik edilen ürünlerin yatırım olarak, verimlilik olarak ve pazar etkinliği olarak ticarete yansımasında aynı düzenliliği yakalayıp, yakalamadığımız sorusudur. e/ticarete nispeten daha mesafeli olan KOBİlerimiz için farklı sistemlerin düşünülmesi gerekliliği önemsenmelidir.

Dikkatimizi çeken bir diğer konunun da sanal ortamlarda çabucak işleyen günlük süreçlerin uzun vadeli planlama, üretim, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesinin aynı hıza erişememiş olmasıdır. Küresel firmaların odaklarını dikkatlice bu alanlara kaydırmış olmaları tesadüf olarak açıklanamamaktadır. Yenilikçiliğin, “İnovasyon” yeni ürünler tasarlama ve üretmenin teknoloji ile desteklenmesinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Salgın süresi boyunca hiç olmadığı kadar farklı ürün ve çevik yönetim sistemleri ile karşılaşmadık mı?

Bilişim sektöründe sanal ikizler, kolay ödeme sistemler, blok zincir, yapay zekâ gibi platform çözümleri duymaya devam edeceğiz. Daha hızlı öğrenmenin sırlarını keşfetmek, rekabetçilik için sanal ortamlarda sıkılmadan planlama yapabilmenin koşullarını uygulamak zorundayız. Küçük işletmelerimiz için can suyu sağlamak kadar iş modellerinin yeniden tasarımı da kayda değer bir yaklaşımdır.

Bilimsel araştırmanın dahi duraksamadan gerçekleştiği sanal ortamların artık tüketim dışında da yaygınlaşması, çepeçevre kapsayıcılığı bilincinde olmalıyız. Değişimi benimsemek ile başlamak, kalıcılığını telaşlanmadan planlamak… Sonuç olarak aslında değişimin bir teknoloji projesi olarak algılanması ikileminden kurtulmak, bütün boyutları ile ele alınmasını anlamak ve önceliklendirmek görevini üstlenmeliyiz.