28 January 2023

MEDAT - AB Yeşil Mutabakat

Açılış Konuşmam

Uluslararası Rotary Meslek Hizmetlerine olan duyarlılığı gündeme taşımak amacıyla Ocak ayını tanımlamıştır. Bütün mesleklerin saygıdeğer eşitliliğini vurgulamak ve dikkatleri çekmek amacıyla bir dizi farkındalık etkinliği düzenlenmektedir.

2420 Bölgemizde MEDAT Mesleki Dayanışma Komitemiz geleneksel buluşmamıza bugün önemli bir dokunuş gerçekleştirecektir. Küresel gündemden hiç düşmeyen iklim değişikliğini çok kıymetli konuşmacılarımız “yeşil mutabakat” başlığı ile enine boyuna bizlere aktaracaklar.

Yeşil Mutabakat – İklim değişikliği ve çevre kirliliği dünyamızda yaşamı tehdit konuların başında yer alıyor. Avrupa Komisyonu sağduyulu amacını bakın nasıl tanımlıyor. İklim “nötr”  ilk kıta olabilmek için çaba harcamak. Zorlukların üstesinden gelebilmek için yeşil mutabakat platformu; AB yi “modern, verimli kaynak kullanımı, rekabetçi ekonomi” dönüşüm yolculuğuna hazırlıyor. Nasıl?

1-Net sera gazı salınımlarının 2050 itibari ile sıfırlanması

2-Kaynak kullanımından karbon bağımsız ekonomik büyüme

3-Hirbir insanı ve yöreyi geride bırakmamak (Kapsayıcılık)

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat hareketi aynı zamanda Covid19 Pandemiden kurtuluşa yaşam soluğu olmasını bekleniyor. Gelecek nesil toparlanma ve iyileştirme planının öngördüğü 1,6 T€ yatırımın 1/3 oranının bu programı destekleme finansmanına ayrıldığını açıklamıştı. Ve AB 7 yıllık bütçesinde gerekli düzenlemenin yapıldığı bildirmişti,

Bu bağlamda AB öneriler geliştirerek ve uyarlanmasını amaçlayan ara hedefleri de tanımladı. Sera gazı salınımını %55 gibi ciddi bir oranda 1990 yılına kıyasla 2030 yılına kadar azaltılması için enerji, ulaşım, vergilendirme politikalarının gözden geçirilmesi öngörüldü.

Kapsamlı planlamanın içinde 3 Milyar yeni ağacın kıtaya dikilmesi de kazanımlar içinde yer aldı. Serüven ve araştırma uzun süre emin adımlarla devam edecek. Şimdilik gidecek başka gezegenimiz bulunmuyor. Özgüvenle programın ne kadar kapsamlı olduğunu yayınlanmış strateji dokümanlarında bulabilirsiniz.

Eminim biraz sonra kıymetli konuklarımızdan ayrıntıları büyük bir merak içinde dinleyeceğiz.

Başkanımız Jennifer Jones COP27 Sharm el Sheik toplantılarına katılarak Rotary’nin iklim değişikliğini önemsediğini tüm dünyaya duyurmuştu. Çevreyi korumak artık Rotary için yeni bir odak alanı olarak projelerimizde yerini almıştır. JJ Devletlerin ve Rotaryenlerin iş birliği içinde mücadeleyi sürdürmeleri gerekliliğine dikkat çekmişti.

Kişisel görüşüm uğraşların bütünleştirilmesi yönünde stratejiler geliştirilmesi neticesinde sonuç alınacağı yönündedir. Salınımı azaltmak, Hidrojen, Yenilenebilir enerji, CCS Karbon geri kazanımı ve uzun dönemde füzyon teknolojilerinin ticarileştirilmesi.

UR 2420. Bölge takımımız 11 Mart 2023 günü Kadir Has Üniversitesinde iklim değişikliği konferansı ve çalıştayı düzenleme çalışmasına hassasiyetle devam ediyor. Bir tam gün sürecek etkinlikte katılımcı grupların 3 farkı salonda gerçekleştirecekleri oturumlar sonucunda öneriler hazırlamalarını hedefliyoruz.

Medat toplantılarını düzenleyen Toplum Hizmetleri Komite Başkanımız Nadya Solagan başta olmak üzere Rotary Ailemi kutluyor tebrik ediyorum.

Muhteşem bir panel diliyorum, merakla izleyeceğiz. Başarılar diliyorum.