04 March 2023

İklim Değişikliği Kongre - Kadir Has Üniversitesi

Çok kıymetli protokol, konuklar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Yaşamakta olduğumuz süreç içinde deprem felaketinde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, yaralılara acil şifa ve ülkemize baş sağlığı diliyorum. 4 büyük sarsıntının yazılı tarihimizin en büyük felaketine sebep olması dolayısıyla şubat ayı boyunca faaliyetlerimize ara verdik. Mart ayı ve sonrasında aklımızdan hiç çıkarmayacağımız ve önceliğimizi acıların dindirilmesi olarak tespit ettiğimiz deprem çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Rotary 2420. Bölge 100. Yıl komitemizin etkinlikleri bir eser niteliğinde tamamlamasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Başta Başkanımız Raif Bolat olmak üzere komite üyelerimizi büyülenerek izlediğimiz yapıtlar için kutluyorum. Küresel öncelikler ile yakından örtüşen 100. Yıl festivallerini sürdürecek olmamız doğru çıktılar ile sonuçlanacaktır. Amacımız gelişmeleri yakından izlemek ötesinde yol haritalarının tasarlanmasında öncü olmaktır.

Gidecek başka bir gezegenimiz olmadığının bilinciyle uzun zamandır dünyamızın doğa hatırlatmalarını ciddiye almalıyız. Bugün yaşamımız için her açıdan anlamlı iklim değişikliği meselesini duyarlılıkla ele alacağız. Birbirinden kıymetli uzman ve bilim insanıyla konuşacak son derece karmaşık konulara açıklık getirmeye çalışacağız.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konvansiyonu Çerçeve Programı, “UNFCCC” taraf ülkelerin Rio de Janeiro’da bir araya gelmesi sonrasında  “Dünya Zirvesi” 30 yıl önce 14 Haziran 1992 tarihinde imzalanmıştır.

21 Mart 1994 tarihinde 165 devletin onayıyla resmi görevine Bonn merkezli olarak başlamıştır.

Temel amacı iklim sistemine zararlı insan müdahalesi ile mücadeleye dayanmaktadır. Bu doğrultuda atmosferde biriken sera gazı salınımlarının dengelenmesi çalışmaları ve alt guruplar tanımlanarak, konferanslar düzenlenmeye başlamıştır. Antlaşma, ekosistemin, kurgulanacak işbirlikleri ile doğal olarak uyumluluğunu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla bilimsel araştırma, düzenli görüşme, gelecek önlem ve öngörü prensipleri kapsam dâhiline alınmıştır. Öte yandan gıda üretiminin özveriyle korunması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin yavaşlamaması da beklentiler olarak sıralanmıştır.

COP21 - 2015 yılında Paris konferansında karara bağlanmış tarihsel belge küresel ısınmanın 2 derece altına indirilmesi ve 1.5 derecenin hedeflenmesidir. Ayrıca yol haritalarının belirlenerek kaynakların doğru tahsis edilmesi, gelişmenin yakından izlenmesi, tedbirlerin alınması, yazılı metinlere dökülmüş ve onaylanmıştır. Küresel ısınmanın bırakın dereceler, küçük kırınımların doğal yaşamın sona ermesi anlamına geleceğinin farkında olarak, ülkelerden her 5 yılda artan, hevesli, arzulu, istekli planlar talep edilmiştir.

Paris Antlaşması’nın 3 küresel hedefi; azaltma ve kısıtlama, finans ve uyumluluk olarak belirlenmiştir. Glasgow görüşmelerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin hüsranları uyumluluk üzerinde olmuştur. Aslında gelişmekte olan ülkelerin konuya açıklık getirilmesini talep etmeleri, her geçen zaman etkisini attırarak belirginleşen ısınmanın vahim sonuçlarının gerçeğe dönüşmesi endişesidir.

Sevgili katılımcılar Uluslar Arası Rotary projelerini yedi odak alanı çerçevesinde yürütmektedir. Sırasıyla sayacak olursan;

1-Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü

2-Temiz Su ve Hijyen

3-Temel Eğitim ve Okuryazarlık

4-Anne ve Çocuk sağlığı

5-Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi

6-Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma

7-Çevreyi Koruma ve Destekleme

7. Odak alanımızın tamını ve kapsamı doğal kaynakların korunması, himaye ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Sürdürülebilir bio çeşitliliği gündemde önceliklendirme ve toplumsal iletişimi güçlendirme doğrultusunda proje tasarımı ve uygulaması geçtiğimiz dönem başlatılmıştır.

Uluslar Arası Rotary Vakfı üyelerimizin ve toplumsal iş ortaklarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi eylem planını tanımlamıştır.

Karasal, kıyısal, deniz ve temiz su kaynaklarının canlılığı

Doğal kaynaklarının yönetimi ve korunmasına yönelik toplumsal kapasite artışı

Tarım, balıkçılık ve su ürünleri ve yetiştiriciliği destekleri

Sera gazı salınımının azaltılmasına yönelik araştırmalar yapılması

İklim değişikliğinden etkilenen toplumlara ekosisteme yönelik projeler

Çevreyi korumaya yönelik eğitim alanlarının desteklenmesi

Kaynakların daha verimli tüketilmesine yönelik ekonomik modellerin geliştirilmesi

Toplumsal sağlık ve hukuk sistemi alanlarında çalışmalar yapmak

UR üyelerinin özverili çabaları sayesinde, saygın konumunu somut çıktılarla yükseltmektedir. Rotary Çevre ve Sürdürülebilirlik Eylem Grubu “ESRAG” kapsayıcı yaklaşımı ile konuyu bütün boyutları ile ele almaktadır.

UR 2420. Bölgemiz konunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak “İstanbul Ekoloji Kulübünü” kurmuştur. Yeşil Kulüp 101 projesi. Mayıs 2021’de Marmara Denizi’nde gerçekleşen ve gündemi o dönem uzun süre meşgul eden Müsilaj sorununun ardından kapsamlı bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

100. Yıl komitemize Başkanımız Raif Bolat’a, titizlikle hazırlanan Çevre Komitemize ve Başkanımız Hande Turan’a, etkinlikte birlikte çalıştığımız Mednight Akdeniz Araştırmacılar Topluluğuna, Tatil gününüzde iklim değişikliğine, çevreye sahip çıkan konuşmacılara, panelistlere, siz gençlere, konuk ve katılımcılara en içen duygularımla teşekkür ediyorum. İletişimin gücü basın mensuplarına kongremizi izledikleri için çok teşekkürler.

İklim değişikliği Kongresini düzenleyen 8. Grup, ev sahibi kulüplerimiz Zeynep Kamil RK Elif Menokan, Erenköy RK Zühra Yayıntaş ve Ekoloji RK Can Atacık ile toplantılarını kaydıran kulüplerimiz destek ve ilgisine çok teşekkürler.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü, Rektör Danışmanı Taner Arsan ve Begüm Özcan’a çok teşekkür ediyorum.

Olumlu önerilerin dikkatle yazılacağı, takip edileceği verimli ve etkili bir kongre diliyorum.

Sağlıcakla kalın.