04 April 2019

ICT Media - Özlenen Buluşma

ICT Media Ayın Konusu

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme, iş ve yaşam dünyamızı artarak devam eden bir ivme ile dönüştürmeyi sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir buluşun, kavramın, sistemin, ürünün açıklamaları basında yer alıyor. Ülkemizin kararlılıkla gelişmeleri takip etmenin ötesinde, yeniliklerin ilk uygulayıcıları arasında olması artık amacın ötesine geçerek, hedefler ile belirlenmiş bir program olarak yürütülüyor.

Küresel rekabetçiliğin gerekliliğinin temel unsuru ise yerel Araştırma Geliştirme Tasarım ile özgün ürünlerin pazarda yer almasından geçiyor. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı (BTK) gelecek teknolojilerin ülkemizde kullanılmasında, yerli katma değerin önemini vurgulamakla kalmayarak yerli tedarikin belirli oranlarda zorunluluğunun şart olduğunu belirtiyor.


Vodafone konunun hassasiyetle sürdürülebilmesi için bir eylem planı çerçevesinde sorumlu yöneticilere görev vererek Ankara’da bir çalıştay düzenlenmesi için ICT MEDIA ile iş birliği yapıyor. Amaç Türkiye’de ARGE faaliyetlerinin en yoğun olarak gerçekleştirildiği teknoparklarda yerleşik firmalar ile Vodafone uzmanlarını buluşturmak. Etkinliğe ise Bire
Bir görüşmeyi anlamlandıran B2B kısaltmasını uygun görüyorlar. Ana hatları ile belirlenmiş ihtiyaçlar doğrultusunda 100 üzerinde firma çalıştaya katılarak
ürünlerini tanıtma, sunma imkanı buluyorlar. Vodafone uzmanlarının ürünler konusunda getirdikleri yorumlar örneğin, gelecek beklentileri, kullanıcı deneyimi, standartlara uyum, testler, geliştiricilere ışık tutarak doğru tasarıma yol gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve BTK Başkan düzeyinden etkinliğe destek bütün görüşmelere uzman düzeyinde eşlik ediyorlar. Vodafone Genel Müdür ve üst yönetimin
katılımı ve ICT MEDIA çalışanlarının kusursuz, planlı düzenlemesi ile buluşmalar eksiksiz tamamlanıyor.

Projelerin derlenmesi, toparlanması ve değerlendirilmesi bundan sonraki aşamanın ve sürecinin başarı ile sonuçlandırılması için elzem olarak görünüyor. Geliştirilmiş veya geliştirilme aşamasında olan ürünlerin ağ içinde kullanılmasının birebir karşılığı olabileceği gibi bütünleşik bir çözüm içinde yer almalarının da değerlendirme
kapsamında olması bekleniyor. BTK ile birlikte Vodafone yönetiminin yerli tedarik için gösterdikleri çabaların sonuçlarının belirli zaman çizelgesi doğrultusunda paylaşılması ile
sürecin işleyişinin bilgilendirilmesinin başarının yaygınlaşmasında önemli rol
oynayacağını düşünüyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK, Vodafone, ICT MEDIA özlenen buluşmayı düzenledikleri için kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayni kurgunun yaygınlaşarak devam etmesini diliyorum.

Suat BAYSAN
suat.baysan@acmena.com.tr
..............
A Y I N K O N U S U

30 ICT MEDIA Nisan 2019