01 April 2019

TBV - Genel Kurul

Türkiye Bilişim Vakfı 25. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Yoğun bir gündem ile başlayan kurulda çalışma raporunun sunumuna yer verildi ve 16 proje ile ilgili ayrıntılar sunumda yer aldı.

Ayrıca dönem içinde hazırlanarak bakanlığa sunulan ve kamu oyu ile paylaşılan belgeler de çalışma raporunda yer aldı.

1-Türkiye Dijital Atılım Stratejisi Raporu
2-Akıllı Şehirler Yol Haritası Raporu
3-Dijitalleşme Yolunda Türkiye
4-EY-TÜRSAB-TBV Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası

Genel Kurul Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi ile tamamlandı.